Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 5 квітня 2017 р.).

Конференція присвячена аналізу трендів розвитку новинного контенту, дослідженню аудиторії та новітніх технологій впливу на аудиторію.

Призначається для науковців і викладачів у галузі соціальних комунікацій, студентів і широкого кола читачів.

Завантажити у форматі PDF

 

 

Програма конференції 

У форматі PDF