Матеріали ХІV Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 6-8 квітня 2016 р.) «Шевченківська весна: Соціальні комунікації».

У збірнику вміщено наукові роботи студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячені дослідженню актуальних питань соціальних комунікацій.

Призначається для науковців і викладачів у галузі соціальних комунікацій, студентів і широкого кола читачів. 

Завантажити у форматі PDF