Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 16-17 березня 2016 р.) «Правове регулювання медіадіяльності: соціальнокомунікаційний аспект».

Конференція присвячена особливостям правового регулювання медіадіяльності.

Призначається для науковців і викладачів у галузі соціальних комунікацій, студентів і широкого кола читачів. 

Завантажити у форматі PDF