Мова. Суспільство. Журналістика: Збірник матеріалів і тез ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 6 квітня 2017).

 

 

 

Завантажити у форматі PDF

Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 5 квітня 2017 р.).

Конференція присвячена аналізу трендів розвитку новинного контенту, дослідженню аудиторії та новітніх технологій впливу на аудиторію.

Призначається для науковців і викладачів у галузі соціальних комунікацій, студентів і широкого кола читачів.

Завантажити у форматі PDF

Медіаконтент: види, форми подачі та особливості сприйняття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 4 квітня 2017 р.).

Конференція присвячена аналізу контенту у новітніх і традиційних медіа та розгляду технологій створення медіаконтенту. Особливу увагу приділено питанням інформаційного впливу та протидії йому.

Призначається для студентів, молодих вчених, науковців і викладачів у галузі соціальних комунікацій і широкого кола читачів.

Завантажити у форматі PDF

Матеріали ХІV Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 6-8 квітня 2016 р.) «Шевченківська весна: Соціальні комунікації».

У збірнику вміщено наукові роботи студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячені дослідженню актуальних питань соціальних комунікацій.

Призначається для науковців і викладачів у галузі соціальних комунікацій, студентів і широкого кола читачів. 

Завантажити у форматі PDF

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 16-17 березня 2016 р.) «Правове регулювання медіадіяльності: соціальнокомунікаційний аспект».

Конференція присвячена особливостям правового регулювання медіадіяльності.

Призначається для науковців і викладачів у галузі соціальних комунікацій, студентів і широкого кола читачів. 

Завантажити у форматі PDF

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 7 квітня 2016 р.) «Перспективні напрямки дослідження українського медіного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти».

Конференція присвячена аналізу ефективності використання комунікаційних технологій в українському медіапросторі.

Призначається для науковців і викладачів у галузі соціальних комунікацій, студентів і широкого кола читачів. 

Завантажити у форматі PDF

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених  (Київ, 26-27 березня 2015р.) «Сучасні виклики для соціально значущої медіа діяльності».

Конференція присвячена дослідженням процесів соціально значущої медіадіяльності та вдосконаленню співучасті медіа у вирішенні сучасних соціальних проблем. Призначається для науковців і викладачів у галузі соціальних комунікацій, студентів і широкого кола читачів. 

Завантажити у форматі PDF