^ В гору

П І Б

Обов’язки члена редколегії

Місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Наукове звання

1

Різун В. В.

Голова редколегії, головний редактор

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

Директор, завідувач кафедри

соціальних комунікацій

д. філол. н.

проф.

 

2

Корнєєв В.М.

Заступник головного редактора

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

Заступник директора з наукової рообти

к. філол. н.

доц.

 

3

Гаврилець Ю.Д.

Член редколегії

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

м.н.с.

к. н. соц.ком

 

4

Скотникова Т.В.

Відповідальний секретар

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

с.н.с.

к. техн. н.

с.н.с.

 

5

Хилько М.М.

Член редколегії

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

с.н.с.

 

к. філос. н.

 

6

Ващенко Н. М.

Член редколегії

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

Редактор І кат

здобувач