КАФЕДРА КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА
Сценарист - автор сценарію для кінофільму або телесеріалу, телепередачі, спектаклю тощо.

    Сценарна майстерність

Дисципліни професійного навчального циклу, які викладаються по цій спеціалізації:

 • основи драматургії;
 • драматургія екранних мистецтв;
 • сценарій неігрового фільму;
 • публіцистика на кінотелеекрані;
 • психологія творчоcті та управління кіно-, телевиробництва;
 • майстерність сценариста;
 • техніка відеозйомки і монтажу;
 • переглядовий семінар з кінодраматургії;
 • практикум зі сценарної майстерності;
 • історія українського кіно;
 • історія світового кіно;
 • звукорежисура;
 • кінотелемонтаж;
 • кіно-, телевиробництво;
 • музика в кіно і на телебаченні;
 • основи документалістики;
 • історія образотворчого мистецтва;
 • історія костюму і побуту;
 • тележурналістика;
 • семінар сучасного фільму;
 • технологія творчо-виробничих відносин в кіно-, телемистецтві.

Творчі випробування з фаху передбачають:

       Вступник має виявити здібності до імпровізації, вигадки, здатності до лаконічного кіносценарного інтерпретування, а також здатності до усвідомлення, коментування та аналізу.
       Бажано мати певний життєвий досвід та навички практичної діяльності в царині літературної творчості, в кіно, телебаченні, відео, фото, театрі, малярстві, музиці тощо. Спроможність до образно-візуального мислення, схильність до літературної праці, здатність до філософсько-творчого узагальнення художнього матеріалу, уміння аналізувати твори мистецтва, наявність світогляду, заснованого на національних та кращих світових традиціях.

  Для проходження конкурсу вступник повинен:
  • написати невеличкий кіносценарій за запропонованим художнім твором чи подією. Робота виконується протягом 180 хвилин, обсягом не менше двох сторінок.


Література для вступників

1.   Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966.
2.   А. Тарковский "Лекции по кинорежиссуре".
3.   М. Ромм "Построение киномизансцены".
4.   М. Ходж "Структура сценария".
5.   Р. Уолтер "Сценарное мастерство".
6.   Кісін В.Б. "Із творчої спадщини", К., "КМ Academia", 1999.
7.   Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво",  К., Мистецтво, 1985.
8.   Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., Л., Искусство, 1986.
9.   Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собр.соч, в Зт., М., Искусство, 1987.
10. Митта А.Н. "Кино между раем и адом", М., "Подкова", 2000.
11. Пудовкин В.И. Собр.соч, в 3 т., М., Искусство, 1975.
12. Ромм М.И. Избранные произведения в 3-х т., М., Искусство, 1980.
13. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т., М., Искусство.
14. М. Ходж "Как написать сценарий романтической комедии".
15. Эйзенштейн С.М., Избранные произведения в 3 т., М., Искусство 1964
16. Л. Сегер "Как хороший сценарий сделать великим".
17. В. Мартел "Как сделать фильм для всех".
18. В. Мартел "Советы сценаристам".
19. Т. Бенаквиста "Сага".
20.  Іллєнко М. "Кіно. Шпори для абітурієнтів", К., 2005.
21. В. Туркин "Драматургия кино".
22. Левчук Т., Ілляшенко В. "Кінорежисура", К., 1981.